Η συμβολή των τεχνολογιών πληροφορικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η συμβολή των τεχνολογιών πληροφορικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες

Τσιμητρέα, Δήμητρα

Βασικός σκοπός της παρούσης πτυχιακή εργασίας, είναι να αναφερθούν οι βασικές τεχνολογίες πληροφορικής των ατόμων με ειδικές ανάγκες, να καταγραφούν οι υποστηρικτικές τεχνολογίες και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση των ατόμων αυτών, όπως επίσης και τα γενικά συ μ περάσματα και προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην άρση του ψηφιακού χάσματος που αντιμετωπίσουν τα άτομα με αναπηρία. Στην αρχή θα γίνει μια σύντομη αναφορά σε εισαγωγικές έννοιες που σχετίζονται με τον ορισμό της αναπηρίας, τις κατηγορίες των ΑμΕΑ. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά για λίγο στον προηγούμενο αιώνα. Θα γίνει μια σύντομη ανασκόπηση στη συμπεριφορά της κοινωνίας απέναντι στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας θα αναφερθεί ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφορικής και στη συμβολή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και την ειδική αγωγή. Στο τρίτο κεφάλαιο θα εξηγήσου με τι είναι υποστηρικτικές τεχνολογίες και θα παρουσιαστούν ενδεικτικά συσκευές, λογισμικό και υπηρεσίες που θα βοηθήσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να αντιμετωπίσουν ή να βελτιώσουν την ποιότητα ζωή τους και να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα, οι προτάσεις των νέων τεχνολογιών, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφορική - Τεχνολογία
Άτομα με ειδικές ανάγκες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.