Επιχειρηματικότητα και τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση του Νομού Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Επιχειρηματικότητα και τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση του Νομού Κοζάνης

Σουλικίδης, Κλήμης

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η μελέτη για την επιχειρηματικότητα και την τοπική ανάπτυξη του Νομού Κοζάνης. Αν και ο Νομός Κοζάνης έχει αγροτικό χαρακτήρα, ο τριτογενής τομέας αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή εισοδήματος για την τοπική οικονομία και για τον Νομό συνολικά. Το αναπτυξιακό πλεονέκτημα του Νομού Κοζάνης είναι κυρίως τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, η παρουσία ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων και χαρακτηρίζεται από το πληρέστερο δίκτυο μεταφορικών υποδομών στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στον Νομό Κοζάνης τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας. Η Το κέντρο επιχειρηματικής και τεχνολογικής ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.Τ.Α.),όπως και η αναπτυξιακή εταιρία Κοζάνης (ΑΝ.ΚΟ.), βοηθούν ώστε να βελτιωθεί και να ενισχυθεί το περιβάλλον της επιχειρηματικότητας στο Νομό, με επίτευξη την ανάδειξη σε περιοχή υγιούς-ασφαλούς διαβίωσης και αειφόρου- βιώσιμης ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις αποφέρουν θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και γενικότερα, αν και ο αριθμός τους συρρικνώνεται λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης από διάφορα προγράμματα, που ήταν και η κύρια πηγή εισοδήματος. Η αδυναμία στήριξης των επιχειρήσεων και το κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατεί, λόγω της οικονομικής κρίσης, εμποδίζουν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπτυξιακός προγραμματισμός
Επιχειρηματικότητα
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Περιφερειακή πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.