Ηλεκτρονική τραπεζική: το παράδειγμα της τράπεζας Πειραιώς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ηλεκτρονική τραπεζική: το παράδειγμα της τράπεζας Πειραιώς

Μανούρη, Μαρία
Αντωσίδου, Ελένη

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση και κατανόηση εννοιών σχετικών με την Ηλεκτρονική Τραπεζική και την εφαρμογή των υπηρεσιών της από τις ελληνικές τράπεζες. Γίνεται η παρουσίαση των κυριότερων εννοιών που αφορούν την έννοια του e-banking, καθώς και τη διάκριση των επιμέρους μορφών του. Γίνεται μια συγκριτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής προκειμένου να γίνει κατανοητό, κατά πόσο οι νέες τεχνολογίες και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ευνοούν ή απειλούν τα συναλλασσόμενα μέρη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ζητήματα ασφάλειας που προκύπτουν τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους πελάτες-χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους. Στη συνέχεια, αναλύονται στοιχεία που αφορούν τη χρήση του e-banking στην Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ ακολουθεί η παρουσίαση και ο σχολιασμός στοιχείων σχετικών με το κόστος που προκύπτει από την υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. Τέλος παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων με την ανάλυση να επικεντρώνεται στο παράδειγμα της Τράπεζας Πειραιώς η οποία έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις διεθνώς, εφαρμόζοντας «καλές πρακτικές» και έρευνα αγοράς, καλύπτοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του κοινού των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική τραπεζική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.