Η εξέλιξη του leasing στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η εξέλιξη του leasing στην Ελλάδα

Τζιταμίδου, Αναστασία

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του θεσμού του leasing, η περιγραφή της ελληνικής αγοράς του leasing, και η παρουσίαση των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η έννοια του leasing, οι διάφορες υποκατηγορίες του, και γίνεται μία σύγκριση με την αγορά, τον τραπεζικό δανεισμό και την ενοικίαση. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι εταιρίες leasing, οι υπηρεσίες που προσφέρουν και γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει. Εξετάζονται κάποια στατιστικά στοιχεία για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σχετικά με τις εταιρίες leasing. Έπειτα ακολουθεί η εξέταση της αποδοτικότητας των εταιριών leasing, και κατ’ επέκταση του ίδιου του leasing

Thesis
NonPeerReviewed

Leasing
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.