Συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον ελλαδικό χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2012 (EL)
Συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον ελλαδικό χώρο

Κωνσταντινοπούλου, Παναγιώτα

Η εργασία ασχολείται με τους συνεταιρισμούς και κυρίως με τον αναγκαστικό συνεταιρισμό κροκοπαραγωγών Κοζάνης. Δίνεται ο ορισμός του συνεταιρισμού καθώς και οι αρχές και οι αξίες που τον διέπουν. Στη συνέχεια, περιγράφονται και δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών μορφών συνεταιρισμού που υπάρχουν. Αναλύεται η εσωτερική δομή που πρέπει να έχει ένας συνεταιρισμός και τελειώνοντας το κεφάλι δίνεται μια εικόνα για την ύπαρξη των συνεταιρισμών στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο γενικότερα. Γίνεται η παρουσίαση της εξέλιξης των συνεταιρισμών. Πότε εμφανίστηκαν οι πρώτες μορφές συνεταιρισμών και ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία του θεσμού. Περιγράφεται, επίσης, και η προσπάθεια δημιουργίας συνεταιρισμών και στον ελλαδικό χώρο μέσα στον χρόνο. Έπειτα, εισάγεται η έννοια του αναγκαστικού συνεταιρισμού. Δίνεται ο ορισμός, ένα σύντομο ιστορικό και αναλύονται οι όροι σύστασης και λειτουργίας. Πριν το τέλος του κεφαλαίου, αναφέρονται κάποιοι από τους αναγκαστικούς ελληνικούς συνεταιρισμούς και γίνεται η σύγκριση των αναγκαστικών με τους εκούσιους συνεταιρισμούς. Τέλος περιγράφεται ο αναγκαστικός συνεταιρισμός κροκοπαραγωγών Κοζάνης. Γίνεται αναφορά στο φυτό κρόκος και παρουσιάζεται η ιστορία του στην περιοχή της Κοζάνης. Αναλύεται η πολιτική του αναγκαστικού συνεταιρισμού, οι επιτυχίες του και οι προοπτικές του.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί
Κρόκος (Φυτό) - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.