Η διαχείριση της ποιότητας στις εταιρίες logistics που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η διαχείριση της ποιότητας στις εταιρίες logistics που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Στάμκος, Κωνσταντίνος

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση και κατανόηση των ορισμών της Ποιότητας, των μεταβατικών σταδίων από την επιθεώρηση μέχρι τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), μιας νέας φιλοσοφίας διοίκησης των επιχειρήσεων, καθώς και του ρόλου της Διαχείρισης Ποιότητας στο χώρο των Logistics. Γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί η έννοια της Ποιότητας, μέσα από την εξέλιξή της ανά τα έτη, όπως αποδίδεται σε διάφορες επιστημονικές πηγές. Ακολουθεί η παρουσίαση των πιο σπουδαίων θεωρητικών της ποιότητας καθώς και των βασικότερων βραβείων που έχουν καθιερωθεί για επιχειρήσεις που έχουν εφαρμόσει τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και κάποιες έχουν καταφέρει να φτάσουν στο επίπεδο της επιχειρηματικής αριστείας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας, μέσα από τα διάφορα πρότυπα ποιότητας, τα γνωστά σε όλους ISO, ενώ γίνεται προσπάθεια σύνδεσης όλων των παραπάνω με την εφαρμογή τους στο χώρο των επιχειρήσεων Logistics. Έπειτα, παρουσιάζεται η σχέση της Πληροφορικής Τεχνολογίας με την ποιότητα. Τέλος εξετάζεται η ελληνική πραγματικότητα με σκοπό να ερμηνευτεί η σχέση των ελληνικών επιχειρήσεων και η αντίληψή τους για την εφαρμογή της Ποιότητας, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία της πρωτογενούς έρευνας που διενεργήθηκε κατά την περίοδο συγγραφής της παρούσας εργασίας, με τη χρήση του ερωτηματολογίου που παρατίθεται στο παράρτημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διασφάλιση ποιότητας
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.