Οι Δημόσιες σχέσεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: η περίπτωση του Δήμου Μετσόβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οι Δημόσιες σχέσεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: η περίπτωση του Δήμου Μετσόβου

Μπιτουλά, Φανή

Η επικοινωνία και κατ’επέκταση οι Δημόσιες Σχέσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την επιτυχή επιτέλεση του έργου της. Η αποτελεσματική επικοινωνία εξασφαλίζει ομαλή συνεργασία και αποδοτική λειτουργία στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ποιότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι δημόσιες σχέσεις και τα προγράμματα επικοινωνίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης. Πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία των πολιτών με τους Ο.Τ.Α αναφέρονται στην εργασία αυτή και επισημαίνεται η συμβολή των δημοσίων σχέσεων στο δημοκρατικό προγραμματισμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της καλύτερης επικοινωνίας με τον πολίτη. Τέλος, παρουσιάζονται τα μέσα επικοινωνίας των Ο.Τ.Α. με τους πολίτες και καταγράφονται τρόποι τουριστικής προβολής των Δήμων. Μέσω της έρευνας η όποια πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής διερευνήθηκαν οι λειτουργίες και οι τομείς δραστηριότητας του Δήμου Μετσόβου, μελετήθηκαν οι δημόσιες σχέσεις της κοινότητας (της Μηλιάς Μετσόβου) και δόθηκε μια πλήρης εικόνα της εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης των πολιτών από το Δήμο.

Thesis
NonPeerReviewed

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.