Οι επιδράσεις της διαφθοράς ως προς το επίπεδο της διαφθοράς: μια μικροοικονομική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι επιδράσεις της διαφθοράς ως προς το επίπεδο της διαφθοράς: μια μικροοικονομική προσέγγιση

Τρυπαλιτάκη, Μαρία

Το φαινόμενο της διαφθοράς που θα εξεταστεί σε αυτήν την εργασία, δεν είναι βέβαια, κάτι καινούργιο. Δεν υπάρχουν κοινωνίες σήμερα, που να μην δοκιμάζονται απ’ αυτήν. Σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης, οι χώρες ζουν με την ‘καθημερινή’ διαφθορά. Η αύξηση της διαφθοράς και των διαπλοκών της με το οργανωμένο έγκλημα, που διαπερά τα σύνορα μιας χώρας, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας. Γι’ αυτό και οι χώρες συστρατεύονται με την οργάνωση της καταπολέμησης της, μέσα από διεθνείς οργανισμούς. Η επιλογή μιας ολόκληρης κοινωνίας για την ανάλυση του φαινόμενου της διαφθοράς είναι δύσκολο εγχείρημα, γιατί έχει ένα πολύ ευρύ αντικείμενο. Θα πρέπει να συμπεριλάβει κανείς την υποκειμενική συμπεριφορά των μελών της κοινωνίας και τη γενικότερη κουλτούρα, μέσα στην οποία επιβιώνει το φαινόμενο της διαφθοράς. Η «κουλτούρα της διαφθοράς» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται από αρκετούς στοχαστές για να χαρακτηρίσει την εποχή μας αναφορικά με την έκταση που έχει πάρει διεθνώς η διαφθορά. Διεθνείς περιφερειακές οργανώσεις και κυβερνήσεις ανησυχούν για τις επιπτώσεις που έχει αυτή η εκτεταμένη διαφθορά πάνω στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και της οικονομίας. Εξίσου σημαντική είναι η κοινωνική διάσταση του προβλήματος αφού η διαφθορά δημιουργεί συναίσθημα αδικίας, επιβαρύνει υπέρμετρα και ανώφελα τους φορολογουμένους και ωθεί στη μη συμμόρφωση με τον νόμο.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.