Ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τραπεζών

Αβραμίδου, Ζουμπουλία-Ιωάννα
Κουκίδης, Ιωάννης

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια για την ανάλυση αρκετών θεμάτων που απασχόλησαν αλλά και απασχολούν το χώρο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας. Απόρροια του έντονου ανταγωνισμού που εμφανίζεται στις μέρες μας, είναι η ανάγκη δημιουργίας χρηματοοικονομικών ομίλων, με κύριο χαρακτηριστικό την διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας, μέσω οικονομιών κλίμακος και ελαχιστοποίησης των κινδύνων. Τα είδη κινδύνων που επηρεάζουν τη λειτουργία των τραπεζών, όπως ο πιστωτικός, ο λειτουργικός και ο κίνδυνος της αγοράς, αντιμετωπίζονταν με αρχέγονους τρόπους μέχρι πρόσφατα, ενώ πλέον γίνεται μεγαλύτερη και περισσότερο οργανωμένη προσπάθεια για την αποφυγή των σοβαρότατων συνεπειών τους. Παρατηρείται επίσης ότι στον τομέα τεχνολογικής εξέλιξης - στα πλαίσια του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού - γίνεται προσπάθεια δημιουργίας νέων δικτύων εξυπηρέτησης και υιοθέτησης μέσων αρκετά διαδεδομένων στο εξωτερικό.Απόρροια του έντονου ανταγωνισμού που εμφανίζεται στις μέρες μας, είναι η ανάγκη δημιουργίας χρηματοοικονομικών ομίλων, με κύριο χαρακτηριστικό την διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας, μέσω οικονομιών κλίμακας και ελαχιστοποίησης των κινδύνων. Τα είδη κινδύνων που επηρεάζουν τη λειτουργία των τραπεζών, όπως ο πιστωτικός, ο λειτουργικός και ο κίνδυνος της αγοράς, αντιμετωπίζονταν με αρχέγονους τρόπους μέχρι πρόσφατα, ενώ πλέον γίνεται μεγαλύτερη και περισσότερο οργανωμένη προσπάθεια για την αποφυγή των σοβαρότατων συνεπειών τους. Θα παρατεθούν αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χρηματοδοτικών προϊόντων από τράπεζες που αποτελούν τους κύριους “παίχτες” ανά κατηγορία: όροι, επιτόκια, έξοδα, συγκριτικά πλεονεκτήματα, ενώ γίνεται αναφορά στην εξέλιξη των τραπεζικών προϊόντων στην Ελλάδα, στην πιστωτική επέκταση ανά κατηγορία πελατών των τραπεζών καθώς και στα μερίδια αγοράς των ελληνικών εμπορικών τραπεζών.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Ανταγωνισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.