Τεχνολογίες τηλεπικοινωνίων: τηλεπικοινωνίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Τεχνολογίες τηλεπικοινωνίων: τηλεπικοινωνίες

Αποστόλου, Αναστάσιος

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τα νεότερα δεδομένα που αφορούν την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου (ί ντερνετ). Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α., παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη (δίνοντας κάποια επιμέρους παραδείγματα επί του θέμα τος, όπως για τις τηλεπικοινωνίες στη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία) και στις Η.Π.Α. Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο γίνεται μια ιστορική ανασκόπηση της κινητής τηλεφωνίας, αναλύονται στοιχεία που αφορούν τις κινητές και προσωπικές επικοινωνίες, οι γενικές τάσεις στην εξέλιξη των συστημάτων κινητών επικοινωνιών και παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, καθώς και η δομή του.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.