Τεχνολογίες τηλεπικοινωνίων: internet

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Τεχνολογίες τηλεπικοινωνίων: internet

Γεωργιάδου, Χρυσάνθη

Αποτελεί πλέον δεδομένο ότι η μορφή και το περιεχόμενο των κοινωνικών δομών ακόμη και το ύφος της κάθε εποχής επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα κατά τρόπο αδιόρατο και αποφασιστικό από την τεχνολογική ανάπτυξη και ειδικότερα από την επικοινωνία. Οι κινητές και προσωπικές επικοινωνίες έχουν επιφέρει επανάσταση στις τηλεπι¬κοινωνιακές υπηρεσίες και στον τρόπο που τις χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Η συνολική ανάπτυξη στην αγορά των cordless, των κυψελωτών συστημάτων και των ασυρμάτων τοπικών δικτύων κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες. Υπάρχει πρόβλεψη ότι η ζήτηση για ασύρματες κινη¬τές επικοινωνίες θα συνεχίσει και στο μέλλον. Αυτό αντανακλά στην υψηλής στάθμης παγκόσμια δραστηριοποίηση των μηχανικών και στην ανάπτυξη προτύ¬πων. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις στο τι θα φέρει το μέλλον σε σχέ¬ση με τις ασύρματες δυνατότητες και τη σχεδίαση. Ωστόσο, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: οι προσωπικές και κινητές επικοινωνίες έχουν καταστεί κύριο ρεύμα και θα είναι μια μεγάλη δύναμη στο να κατευθύνουν την ανάπτυξη των τηλεπι¬κοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών. Οι τηλεπικοινωνίες παρέχουν τηλεφωνικές υπηρεσίες, τοπικές και υπεραστικές, κινητή τηλεφωνία και ασύρματες υπηρεσίες επικοινωνιών, δίκτυα δεδομένων, καλωδιακή τηλεόραση, τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους και υπηρεσίες ίντερνετ.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Internet

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.