Ανάλυση ηλεκτρονικού μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση ηλεκτρονικού μάρκετινγκ

Μπάρμπας, Εμμανουήλ
Δημανούδης, Σωτήριος

Η ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής τόσο σε επίπεδο μηχανικού εξοπλισμού, όσο και λογισμικού, οι νέες τεχνολογίες, οι προοπτικές του διαδικτύου, αλλά και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος δίνουν νέες διαστάσεις στην λειτουργία του marketing. H διεύρυνση των αγορών σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο, η όξυνση των ανταγωνιστικών συνθηκών, ο μικρός σχετικά κύκλος ζωής των προϊόντων , οι αυξημένες και περισσότερο διαφοροποιημένες απαιτήσεις των πολιτών, οι πολιτικοοικονομικές εξελίξεις και η συνεχής τεχνολογική ανάπτυξη, αποτελούν δείγμα των επιδρώντων παραγόντων στο marketing. Η παρακολούθηση και στάθμιση των παραγόντων αυτών είναι απαραίτητη για την στρατηγική ανάπτυξη μιας επιχειρηματική οικονομικής μονάδας. Συνεπώς, οι υπεύθυνοι για να λάβουν αποφάσεις σχετικές με το marketing, βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα συνεχώς αυξανόμενο πλήθος πληροφοριών, τις οποίες πρέπει πρώτα να συγκεντρώσουν, να ταξινομήσουν και να διαφυλάξουν, στην συνεχεία να αναλύσουν και να αξιολογήσουν ανάλογα με το υπάρχων κάθε φορά πρόβλημα για να καταλήξουν στην επιλογή της τελικής απόφασης και την υλοποίηση του προγράμματος marketing, την αποτελεσματικότητα της οποίας θα πρέπει και πάλι να ελέγξουν και να εκτιμήσουν για την εκ νέου τροφοδότηση της βάσης των πληροφοριών τους

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.