Αγροτική ανάπτυξη και οικονομική κρίση στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αγροτική ανάπτυξη και οικονομική κρίση στην Ελλάδα

Σιαμίδης, Δημήτριος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στη μελέτη των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην αγροτική παραγωγή της Ελλάδας. Παρουσιάζει το υποστηρικτικό πλαίσιο της ΚΑΠ, την αποδοτικότητά του, αλλά και τις αδυναμίες του. Εξηγεί τα αίτια της ύφεσης και τις επιπτώσεις της στην γεωργία, παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την πιο πρόσφατη έρευνα του ΠΑΣΕΓΕΣ(2011), σύμφωνα με την οποία το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης αδυνατεί να ανταποκριθεί στις επείγουσες ανάγκες της χώρας. Η μελέτη εκπονήθηκε βασιζόμενη σε συλλογή δεδομένων μέσω αυστηρά αξιολογούμενων ηλεκτρονικών πηγών, καθώς το θέμα που πραγματεύεται είναι εξαιρετικά επίκαιρο και ευμετάβλητο. Η απουσία προηγούμενης βιβλιογραφίας ενισχύει την πρωτοτυπία της εργασίας, ενώ παράλληλα δυσκόλεψε την συλλογή επιστημονικών δεδομένων. Σύμφωνα με την συγκριτική μελέτη των στοιχείων που προκύπτουν από τις περιόδους 2003- 2009 και 2009-2011, οι σταθεροί ρυθμοί ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής της πρώτης περιόδου κλονίστηκαν με την υπαγωγή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στήριξης και την υπογραφή των Μνημονίων. Η παραγωγή και η εμπορία γεωργικών προϊόντων επλήγησαν έμμεσα εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν σε όλους τους τομείς και της κατακόρυφης μείωσης των επενδύσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Αγροτική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.