Δημιουργία εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών στο χώρο της βιβλιοθήκης με ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
Δημιουργία εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών στο χώρο της βιβλιοθήκης με ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο

Τιμόθεου, Ιωάννης

Σκοπός αυτής της Πτυχιακής Εργασίας ήταν η δημιουργία του παραπάνω εργαστηρίου για να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες Φοιτητών και Καθηγητών. Επιλέχθηκε ο χώρος της Βιβλιοθήκης ως χώρος λειτουργίας του εργαστηρίου και χρησιμοποιήθηκαν 10 Η/Υ από τον παροπλισμένο εξοπλισμό του Τμήματος. Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται η μεθοδολογία και τα βήματα που ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία του εν λόγω εργαστηρίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.