Παραβίαση και πολιτικές ασφάλειας ασύματων δικτύων με Windows XP, Windows Vista, Linux

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Παραβίαση και πολιτικές ασφάλειας ασύματων δικτύων με Windows XP, Windows Vista, Linux

Πενταράκης, Γεώργιος
Σκούφης, Ιωάννης

Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά τις ασφάλειας ασύρματων δικτύων δίνοντας έμφαση στον τομέα της προστασίας τους από τρίτους αλλά παράλληλα και τους τρόπους που μπορεί κάποιος να παραβιάσει ένα ασύρματο δίκτυο. Αρχικά γίνεται μια περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των ασύρματων δικτύων και προσδιορίζονται η σημασία και τα όρια της ασύρματης δικτύωσης. Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης ενός οικιακού wi-fi δικτύου και ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων αφαλείας των Πληροφοριακών Συστημάτων. Παρακάτω επεξηγούνται οι έννοιες της κρυπτογραφίας και τέλος παρασουσιάζονται κατάλληληα εργαλεία για την αποθήκευση των πληροφοριών (back tracks 3)

Thesis
NonPeerReviewed

Ασύρματα τοπικά δίκτυα - Ασφάλεια
Λειτουργικά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.