Επεξεργασία δεδομένων με το λογισμικό weka

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Επεξεργασία δεδομένων με το λογισμικό weka

Αναγνωστοπούλου, Ευαγγελία

Ένας κλάδος που εξελίσσεται διεθνώς, χωρίς όμως να εμφανίζει την ανάλογη ανάπτυξη και στην Ελλάδα είναι ο κλάδος της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Με τον όρο ηλεκτρονική τραπεζική (ebanking) νοείται η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διεξαγωγή τραπεζικών συναλλαγών, όπως αναλήψεις μέσω των μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης μετρητών ή μεταφορά κεφαλαίων στο σημείο πώλησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι o προσδιορισμός των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τους χρήστες της ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα, των χαρακτηριστικών που διαθέτουν οι τωρινοί ή μελλοντικοί χρήστες ηλεκτρονικής τραπεζικής στη χώρα. Για την επίτευξη του στόχου της πτυχιακής εργασίας θα εφαρμοστούν τεχνικές εξόρυξης δεδομένων στα ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν στα πλαίσια της παρακάτω έρευνας σχετικά με την κατάσταση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική τραπεζική
Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.