Χωροταξική διάταξη των τραπεζών στο Νομό Έβρου και στο Νομό Σερρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Χωροταξική διάταξη των τραπεζών στο Νομό Έβρου και στο Νομό Σερρών

Δροσίνη, Ελένη
Μπαρδάκα, Μαρία

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η σημασία της περιοχής όπου είναι εγκατεστημένα τα υποκαταστήματα των τραπεζών και ιδιαίτερα η αναγκαιότητα για τις τράπεζες να επιλέγουν πολύ προσεκτικά και με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, όπως για παράδειγμα ο πληθυσμός μιας πόλης, η οικονομική της δραστηριότητας ή και η τοποθεσία της στο ελλαδικό χώρο, το χώρο στον οποίο θα δραστηριοποιηθούν και θα ιδρύσουν υποκαταστήματα. Θα αναφερθούμε στη συμβολή των τραπεζών στην Ελληνική οικονομία, όπως για παράδειγμα στο ΑΕΠ της χώρας, καθώς και στον αριθμό των τραπεζικών καταστημάτων που μπορεί κανείς να βρει στην Ελλάδα, είτε είναι ελληνικά υποκαταστήματα είτε υποκαταστήματα ξένων τραπεζών. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τη χωροταξική διάταξη των τραπεζών του νομού Έβρου και του νομού Σερρών αντίστοιχα , αναλύοντας τα είδη και των αριθμό των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στους δύο νομούς καθώς και τις ακριβείς οδούς που μπορεί κανείς να εξυπηρετηθεί από σε αυτές και πως το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη των τραπεζών . Με αυτή τη διαδικασία θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τις τράπεζες να δημιουργούν υποκαταστήματα σε οικονομικά αναπτυσσόμενες περιοχές και συγκεκριμένα σε οδούς με μεγάλη εμπορική δραστηριότητα. Τέλος, θα κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ των δύο νομών προκειμένου να διαπιστώσουμε τις τυχόν ομοιότητες και διαφορές που μπορεί να υπάρχουν, εστιάζοντας κυρίως στις ομοιότητές στον τρόπο δράσης των τραπεζών καθώς , όπως θα δούμε και στη συνέχεια της εργασίας, οι δύο νομοί παρουσιάζουν αντίστοιχη οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη και αναμένεται ότι και οι τράπεζες θα ακολουθούν παρόμοιο σχέδιο ανάπτυξης στις παραπάνω περιοχές.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.