Το ανθρώπινο δυναμικό στις τράπεζες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Το ανθρώπινο δυναμικό στις τράπεζες

Βογιατζής, Θεόδωρος
Ορφανίδης, Χρήστος

Στην εργασία σε θεωρητικό επίπεδο γίνεται μια αναφορά : α) στο ελληνικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, β) στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού ως καθοριστικός παράγοντας στην ποιότητα και τις καινοτόμες ιδέες, γ) στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του προσωπικού, μέσα από τις διαδικασίες της εκπαίδευσης, της πολιτικής προσλήψεων, της αξιολόγησης, της οργανωσιακής δομής και της στρατηγικής και δ) στις αντιδράσεις των εργαζομένων σε σχέση με κάθε αλλαγή σε κάθε μια από τις παραπάνω διαδικασίες. Σε πρακτικό επίπεδο (εμπειρικό μέρος) επιδιώκεται με την σύνταξη ερωτηματολογίου, η διερεύνηση της εφαρμογής από τις τράπεζες της αξιοποίησης και ανάπτυξης του προσωπικού, μέσα από τις διαδικασίες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο καθώς και των των αντιδράσεων των εργαζομένων σε κάθε αλλαγή που επέρχεται.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Τραπεζική διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.