Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην ελληνική αγορά και σε παγκόσμιο επίπεδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην ελληνική αγορά και σε παγκόσμιο επίπεδο

Βοράδας, Εμμανουήλ
Ζιάκας, Κωνσταντίνος

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα γίνει περιγραφή του φαινομένου των Σ&Ε και παράλληλα θα αναλυθούν αρκετές πτυχές αυτού του πολυσυζητημένου αλλά πάντα επίκαιρου θέματος. Αρχικά οριοθετείται αρχικά το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου Σ&Ε, ακολουθεί περιγραφή των ειδών Σ&Ε που παρατηρούνται και εν συνεχεία παρουσιάζονται κάποια από τα σημαντικότερα κίνητρα που οδηγούν σε αυτές. Στο τελευταίο υποκεφάλαιο εξετάζεται η επιτυχής ή ανεπιτυχής έκβαση των Σ&Ε διερευνώντας πρώτα τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν αρνητικά την επιτυχή μελλοντική έκβαση μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς και παραθέτοντας κατόπιν προτάσεις για επιτυχημένες Σ&Ε. Στη συνέχεια αναφέρεται η πορεία των διασυνοριακών Σ&Ε σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, αφού γίνονται κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις βασισμένες σε μελέτες που έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς, αναλύονται οι Σ&Ε ανά κλάδο της οικονομίας παγκοσμίως. Κατόπιν γίνεται αναφορά στις συγχωνεύσεις και στις εξαγορές στην Ελλάδα. Το τελευταίο τμήμα της εργασίας περιλαμβάνει κάποιες συμπερασματικές παρατηρήσεις που απορρέουν από τη προηγηθείσα μελέτη πάνω στις Σ&Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγχωνεύσεις
Εξαγορές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.