Βελτιστοποίηση συναρτήσεων και απεικόνιση σε Smartphone's Android

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Βελτιστοποίηση συναρτήσεων και απεικόνιση σε Smartphone's Android

Γαζέτης, Ευριπίδης

Ο βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός λογισμικού , για την βελτιστοποίηση μιας συνάρτησης και την εύρεση ελάχιστης τιμής με την χρήση Γενετικών Αλγορίθμων. Αν και υπάρχουν κι άλλοι μέθοδοι, δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στις στοχαστικές μεθόδους, γιατί είναι πιο αποτελεσματικές σε δύσκολα προβλήματα ολικής ελαχιστοποίησης, με πολλές παραμέτρους και πολλά τοπικά ελάχιστα. Οι αιτιοκρατικές μέθοδοι, αν και εμφανίζουν το μεγάλο πλεονέκτημα, ότι τα αποτελέσματα που επιστρέφουν είναι εγγυημένα και σωστά, απαιτούν ισχυρούς υπολογιστικούς πόρους για την αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων ελαχιστοποίησης, κάτι που ακόμα στις εφαρμογές κινητών τηλεφώνων είναι ακόμα πιο δύσκολο να υλοποιηθεί λόγο των περιορισμένων πόρων τους μέχρι στιγμής. Επίσης ένας ακόμη βασικός λόγος που πραγματοποιήθηκε η εργασία αυτή είναι για την απόκτηση μιας καλής εμπειρίας και εκπαίδευσης στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Android και τις Java. Τα οποία είναι σημαντικά εργαλεία για τον χώρο του προγραμματισμού και της πληροφορικής γενικότερα. Παρουσιάζονται μέρη του κώδικα που χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή μας, για ενημερωτικό σκοπό αλλά και για την κατανόηση της εργασίας μας. Υπάρχει εξήγηση της εφαρμογής, από ποια μέρη αποτελείτε και πως δουλεύει, τι δεδομένα πρέπει να εισάγει ο χρήστης, και τέλος ο πηγαίος κώδικας ολόκληρης της εφαρμογής για μελέτη.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Συναρτήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.