Διεθνή χρηματιστήρια και διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Διεθνή χρηματιστήρια και διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων

Κατσαρού, Χρυσή
Γιαννή, Έλλη

Η εργασία επικεντρώνεται κυρίως στις διεθνείς αγορές των μετοχών και των εμπορευμάτων. Επίσης πραγματοποιείται και μια αναφορά στην διεθνή αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα περιγράφεται η έννοια και η εξέλιξη της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αγοράς, ο τρόπος λειτουργίας, οι κατηγορίες της, και τα αντίστοιχα οφέλη από αυτήν. Επιπλέον περιγράφεται η παρούσα κατάσταση των χρηματιστήριων παγκοσμίως. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος των βασικότερων διεθνών χρηματιστηριακών αγορών μετοχών, η διαδικασία επένδυσης καθώς και τα οφέλη και οι κίνδυνοι των επενδύσεων σε διεθνή χρηματιστήρια. Επίσης γίνεται ξεχωριστή αναφορά για τα αναδυόμενα χρηματιστήρια μετοχών. Τέλος αναλύονται οι εξελίξεις στην παγκόσμια χρηματιστηριακή αγορά. Περιγράφονται τα συστατικά μέρη της αγοράς, τα είδη των ομολόγων, η δευτερογενής αγορά κ.ά.. Τέλος, πραγματοποιείται εκτενής ανάλυση της λειτουργίας των διεθνών αγορών εμπορευμάτων. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα διαπραγματευόμενα εμπορεύματα, οι βασικές διεθνείς αγορές, ο τρόπος διαμόρφωσης των τιμών, οι δείκτες καθώς τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που συνδέονται με τα εμπορεύματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Ομόλογα
Μετοχές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)