Διεθνή χρηματιστήρια και διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διεθνή χρηματιστήρια και διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων

Κατσαρού, Χρυσή
Γιαννή, Έλλη

Η εργασία επικεντρώνεται κυρίως στις διεθνείς αγορές των μετοχών και των εμπορευμάτων. Επίσης πραγματοποιείται και μια αναφορά στην διεθνή αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα περιγράφεται η έννοια και η εξέλιξη της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αγοράς, ο τρόπος λειτουργίας, οι κατηγορίες της, και τα αντίστοιχα οφέλη από αυτήν. Επιπλέον περιγράφεται η παρούσα κατάσταση των χρηματιστήριων παγκοσμίως. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος των βασικότερων διεθνών χρηματιστηριακών αγορών μετοχών, η διαδικασία επένδυσης καθώς και τα οφέλη και οι κίνδυνοι των επενδύσεων σε διεθνή χρηματιστήρια. Επίσης γίνεται ξεχωριστή αναφορά για τα αναδυόμενα χρηματιστήρια μετοχών. Τέλος αναλύονται οι εξελίξεις στην παγκόσμια χρηματιστηριακή αγορά. Περιγράφονται τα συστατικά μέρη της αγοράς, τα είδη των ομολόγων, η δευτερογενής αγορά κ.ά.. Τέλος, πραγματοποιείται εκτενής ανάλυση της λειτουργίας των διεθνών αγορών εμπορευμάτων. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα διαπραγματευόμενα εμπορεύματα, οι βασικές διεθνείς αγορές, ο τρόπος διαμόρφωσης των τιμών, οι δείκτες καθώς τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που συνδέονται με τα εμπορεύματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Ομόλογα
Μετοχές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.