Οι νέες τάσεις του μάρκετινγκ και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση στρατηγικής στη σύγχρονη επιχείρηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οι νέες τάσεις του μάρκετινγκ και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση στρατηγικής στη σύγχρονη επιχείρηση

Γεωργακοπούλου, Ελένη
Πάτρα, Κυριακή

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μας εισάγει την έννοια του μάρκετινγκ, να αναλύσει του τομείς που αυτό εφαρμόζεται, να περιγράψει τα είδη του μάρκετινγκ καθώς και να δείξει την πορεία του εμπορικού προϊόντος μέσα στην αγορά. Ξεκινώντας περιγράφεται η έννοια του όρου, οι λειτουργίες καθώς και το μίγμα του μάρκετινγκ ενώ αμέσως μετά γίνεται μια εκτενής αναφορά στο προϊόν και πιο συγκεκριμένα στην εικόνα του ,στην πολιτική ανάπτυξης και προώθησης του, στο καθορισμό της τιμής και στους παράγοντες που την επηρεάζουν. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι πωλήσεις, η προώθηση των πωλήσεων, η διαφήμιση καθώς και ο καθορισμός του προϋπολογισμού που αφορά την προώθηση. Ύστερα περιγράφονται τα δίκτυα διανομής του προϊόντος, οι αποθηκευτικοί χώροι, ο έλεγχος αποθεμάτων και οι έρευνες αγοράς. Αμέσως μετά περιγράφονται αναλυτικά τα είδη του μάρκετινγκ τα οποία είναι το διεθνές, το βιομηχανικό, το μάρκετινγκ των υπηρεσιών, το προσωπικό μάρκετινγκ και τέλος το διαδικτυακό μάρκετινγκ. Προσχωρώντας παρακάτω γίνεται μια σύνδεση των προαναφερθέντων με την έννοια των δημοσίων σχέσεων, έτσι γίνεται μια ιστορική αναδρομή καθώς και μία προσπάθεια εισαγωγής στην έννοια των δημοσίων σχέσεων περιγράφοντας την λειτουργία τους και τις διακρίσεις που γίνονται από άλλες παρεμφερείς οργανώσεις. Φθάνοντας στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά οι τομείς εφαρμογής των δημοσίων σχέσεων. Τελειώνοντας παρατίθεται το συμπέρασμα της εργασίας και οι βιβλιογραφικές πηγές.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικός προγραμματισμός
Επιχειρήσεις
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.