Το λιανικό εμπόριο στο περιβάλλον των πληροφοριακών συστημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το λιανικό εμπόριο στο περιβάλλον των πληροφοριακών συστημάτων

Γεωργίτση, Μαρία
Αλεξιάδου, Σόνια

Τα τελευταία χρόνια, σημαντικές εξελίξεις στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι και στην εμφάνιση νέων τεχνολογιών στον τομέα των επιχειρήσεων έχουν εγείρει νέες προκλήσεις για τη διαχείριση δεδομένων και πληροφορίας έχοντας ως μέσο την πληροφορική, αφού έχουν συσσωρεύσει τεράστιο πλήθος πολυειδών δεδομένων. Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με θέματα γύρω από την αξιοποίηση διαφόρων τεχνολογιών που μπορούν να εφαρμοστούν σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Γίνεται προσπάθεια να προσεγγιστούν απαραίτητες έννοιες σχετικές με τα πληροφοριακά συστήματα και το κατά πόσο είναι χρήσιμα για μία επιχείρηση. Περιγράφονται, έτσι, μεταξύ των άλλων το κεντρικό δόγμα των πληροφοριακών συστημάτων, όπως επίσης και τα οφέλη και οι αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήση αυτών. Οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου έχουν να αντιμετωπίσουν μία σειρά από προκλήσεις που τις οδηγούν στην εγκατάσταση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. ντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων και των νέων τεχνολογιών που βρίσκουν εφαρμογή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Από τη μελέτη αυτή εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μία επιχείρηση η οποία έχει υιοθετήσει αυτά τα συστήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Λιανικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.