Οι πολυεθνικές εταιρίες στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οι πολυεθνικές εταιρίες στην Ελλάδα

Βλαχάκη, Ειρήνη

Η εργασία ερευνά, αναλύει και επεξεργάζεται δύο μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες ξεχωριστού κλάδου. Πρώτα από όλα, γίνεται μία αναφορά στον όρο και στην σημασία των πολυεθνικών επιχειρήσεων.Έπειτα παρουσιάζεται κάποιο σύνολο πολυεθνικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έπειτα γίνεται μία παρουσίαση μιας πολυεθνικής εταρίας (ΙΚΕΑ)η οποία αποτελει αντικείμενο μελέτης στην ανάλυση των ισολογισμών της. Επίσης περιλαμβάνει και μία δεύτερη πολυεθνική εταιρία (Εστιατόρια Mac Donald’s ) που και σε αυτή γίνεται η παρούσιαση της , η οποία αποτελεί και εκείνη αντικείμενο μελέτης για την ανάλυση των ισολογισμων. Τέλος γίνεται ανάλυση των δύο πολυεθνικών (ΙΚΕΑ, Mac Donald’s) μέσα από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες έτσι ώστε να δωθούν τα σωστά αποτελέσματα. Τα στάδια που ακολουθούνται για να ολοκληρωθεί μια ανάλυση ισολογισμών στην πράξη είναι τα έξης:α)Να καθοριστούν οι αριθμοδείκτες που θα χρησιμοποιήθουν για να την ανάλυση της κάθε επιχείρησης, β) Να αναμορφωθούν τα ποσά που αναγράφονται στους ισολογισμούς και στα αποτελέσματα χρήσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.