Έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Νεστορίδου, Μαρία
Γκαντζούνης, Δημήτριος

Οι επιχειρήσεις αρχίζουν και χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως πολύτιμο εργαλείο και προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν καλύτερα για αυτές. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας εντείνεται όλο και περισσότερο ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις, και είναι αναγκαίο για αυτές να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις οργανωτικές τους αδυναμίες. Προσπαθούν έτσι να κατανοήσουν όλο και περισσότερο τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό τους περιβάλλον. Η διαδικασία προσαρμογής αυτών των αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία που προϋποθέτει μεταβολές στο σύστημα, όπως εκμετάλλευση του κεφαλαιουχικού ή εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων, αποκαλείται Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Η Ε&Α ήταν αυτή που οδηγούσε στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στη τεχνολογική αλλαγή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αντλήσει πληροφορίες και να βγάλει κάποια συμπεράσματα για τη βαθύτερη κατανόηση της πρακτικής χρήσης των διαφόρων θεωριών και αρχών του τριπτύχου Ε&Α, Καινοτομία & Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα. Κατά πόσο, δηλαδή, είναι επιτακτικό για τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν την Ε&Α και την καινοτομία για να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, αλλά και την απόδοσή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Καινοτομία (επιχείρηση)
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.