Νομικές μορφές επιχειρήσεων στην Κύπρο και η διαδικασία εγγραφής τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Νομικές μορφές επιχειρήσεων στην Κύπρο και η διαδικασία εγγραφής τους

Φράγκου, Λεωνίδας

Η μελέτη εστιάζεται στις νομικές μορφές επιχειρήσεων που υπάρχουν στην Κύπρο, μας δείχνει ποια είναι η διαδικασία εγγραφής τους στον Έφορο Εταιρειών και τι περιέχει το καταστατικό της κάθε μορφης εταιρείας ξεχωριστά. Γίνεται μια περιγραφή της σημερινής κατάστασης της Κύπρου σχετικά με την οικονόμια. Με διάφορες στατιστικές έρευνες παρουσιάζεται το κλίμα που επικρατεί στον επιχειρησιακό κόσμο της Κύπρου και στη συνέχεια αναφέρονται οι κατηγορίες που χωρίζονται οι επιχειρήσεις. Επίσης γίνεται αναφορά στις νομικές μορφές επιχειρήσεων, οι οποίες χωρίζονται ανάλογα με το ποιοι και πόσοι είναι οι ιδιοκτήτες τους και με το τι ευθύνη έχουν αυτοί έναντι των δανειστών της εταιρείας σε περίπτωση διάλυσης της. Παρουσιάζεται μια συνοπτική εικόνα με το πόσο και πως επηρεάστηκαν οι βασικοί δείκτες της οικονομίας και οι επιχειρήσεις της Κύπρου από την οικονομική κρίση. Τέλος αναλύονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την διεξαγωγή της μελέτης και αναλύεται γιατί ο επιχειρησιακός κόσμος της Κύπρου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη του τόπου.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.