Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Νέα οικονομία = New economy

Ιρένας, Βασίλης

Στην εργασία επιχειρούμε να αναλύσουμε τα κυριότερα ζητήματα της νέας οικονομίας και της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας γενικότερα, εστιάζοντας στον βαθμό και στους τρόπους αξιοποίησης του από τις σύγχρονες επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πρόσφατο παρελθόν οι συναλλαγές και οι αγορές των καταναλωτών και αντίστοιχα οι πωλήσεις των εμπόρων γίνονταν με καθαρά συμβατικά μέσα. Οι καταναλωτές προκειμένου να αγοράσουν αυτό που επιθυμούσαν ή να δεχτούν μία υπηρεσία έπρεπε να μεταβούν στην έδρα του προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών. Στις μέρες μας, ο τρόπος διεξαγωγής των συναλλαγών έχει αλλάξει ριζικά. Η εξέλιξη των δικτυακών τεχνολογιών και ειδικότερα του ιντερνέτ αποτελεί το θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας αγοράς με εικονική μορφή αλλά και με πραγματικές εμπορικές συναλλαγές. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων, επιχειρήσεων και καταναλωτών, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης ονομάζονται ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αναπτυχθεί ραγδαία στο σύνολο του δυτικού κόσμου, ενώ στη χώρα μας αναπτύσσεται με ρυθμούς πολύ πιο αργούς.

Thesis
NonPeerReviewed

Νέα οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.