Εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα της γυναίκας: η νομική θέση της γυναίκας κατά το παρελθόν και το παρόν και οι μελλοντικές προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα της γυναίκας: η νομική θέση της γυναίκας κατά το παρελθόν και το παρόν και οι μελλοντικές προοπτικές

Γκιζάρη, Ιωάννα

Στην εργασία επιχειρείται να προγραφεί, αλλά και να σχολιαστεί ως προς την αποτελεσματικότητά του, το νομοθετικό περιβάλλον που αφορά τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα, όπως αυτό διαμορφώθηκε κυρίως τα τελευταία 30 χρόνια. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή στη θέση της γυναίκας σε Ελλάδα και Ευρώπη από την προβιομηχανική εποχή έως τα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Με τον τρόπο αυτό τίθεται το υπόβαθρο που θα επιτρέψει να καταστούν περισσότερο σαφείς οι νομοθετικές εξελίξεις των τελευταίων ετών επάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης παρέχονται γενικές πληροφορίες αναφορικά με το γενικότερο εργασιακό και ασφαλιστικό πλαίσιο που συναντάμε στην Ελλάδα, ενώ στο Κεφάλαιο 3 γίνεται ανασκόπηση και σχολιασμός των νομοθετημάτων που έχουν θεσπιστεί στη χώρα μας από το 1974 ως τα μέσα του 2000 και αφορούν τη θέση της γυναίκας στο εργασιακό περιβάλλον. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οφείλουν να ακολουθήσουν τα κράτη – μέλη της. Τέλος, αναλύει το θέμα των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών και αναδεικνύει το γεγονός ότι, όπως στο μακρινό παρελθόν, έτσι και σήμερα – και παρά τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αναφέρθηκαν αμέσως πριν - σημαντικές ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων συνεχίζουν να υφίστανται σε διάφορους τομείς. Επίσης αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες (2006-2010) δράσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη (Χάρτης Πορείας για την Ισότητα Ανδρών – Γυναικών, Θέσπιση Κύκλου Ισότητας / Συνηγόρου του Πολίτη), καθώς και τις προοπτικές που αυτές δημιουργούν για το μέλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Γυναίκα - Επαγγελματική απασχόληση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.