Ηλεκτρονικό εμπόριο: πορεία και προοπτικές στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ηλεκτρονικό εμπόριο: πορεία και προοπτικές στην Ελλάδα

Μαματάς, Βασίλειος
Χασιώτη, Δήμητρα

Ένα Σύστημα διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System ή CMS) είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία, διαχείριση και τελικά δημοσίευση ποικιλίας περιεχομένου (όπως κείμενα, εικόνες, βίντεο κ.α.), ενώ παράλληλα συνοδεύεται από ένα σύνολο οδηγιών, διαδικασιών και ροής πληροφοριών που διασφαλίζει τη συνεκτικότητα και την εγκυρότητα ενός δικτυακού τόπου. Αποτελείται από το συνδυασμό μιας βάσης δεδομένων, ενός συστήματος αρχείων και άλλων σχετικών εφαρμογών πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν και αργότερα να ανακτούν μεγάλο όγκο περιεχομένου. Με τον όρο περιεχόμενο (content) εννοείται κάθε είδος ψηφιακής πληροφορίας. Μπορεί να είναι απλό κείμενο, εικόνα, γραφικό, video, αρχείο, μουσική, και γενικότερα οτιδήποτε μπορεί να διαχειριστεί σε ηλεκτρονική μορφή. Οι χρήστες ενός CMS μπορούν να εντοπίσουν σχετικό περιεχόμενο με την αναζήτηση λέξεων κλειδιών, όνομα συγγραφέα, ημερομηνία δημιουργίας, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά μέσω ειδικά σχεδιασμένων μηχανών αναζήτησης. Τα CMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία πληροφοριακών δικτυακών τόπων (portals). Παράλληλα με την ευκολία αυτή, προσφέρεται η δυνατότητα στους χρήστες να συνεισφέρουν περιεχόμενο μέσω ενός απλού γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής (GUI ή Graphical User Interface), το οποίο συνήθως στηρίζεται σε μια προκαθορισμένη μορφή σελίδας (template) για κάθε σελίδα του site που δημιουργείται.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.