Συνάλλαγμα και παράγωγα = Currency and derivatives

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Συνάλλαγμα και παράγωγα = Currency and derivatives

Παπαδημητρίου, Μιχαήλ

Στην εργασία θα ασχοληθούμε με το συνάλλαγμα και τα παράγωγα. Γίνεται αναφορά στην αγορά παραγώγων στην Ελλάδα. Αναλύονται το προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καθώς και τα μετοχικά συμβόλαια ανταλλαγής. Αναλύονται τα συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς και τα πλεονεκτήματα του εμπόριου Forex.

Thesis
NonPeerReviewed

Παράγωγα (Χρηματοοικονομική)
Χρηματοοικονομικά δικαιώματα
Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.