Δαπάνες υγείας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Δαπάνες υγείας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δημουλά, Σπυριδούλα

Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία και τη μακροπρόθεσμη περίθαλψη είναι ένα θέμα ανησυχίας για τις κυβερνήσεις στις περισσότερες χώρες. Αυτές οι δαπάνες έχουν επιταχύνει πρόσφατα και ασκούν την πίεση στους δημόσιους προϋπολογισμούς, προσθέτοντας σε αυτό που προκύπτει απο τα ανεπαρκώς ανασχηματισμένα σχέδια αποχώρησης και άλλων κοινωνικών εξόδων. Η αύξηση των δημοσίων εξόδων στην υγεία έχει περιοριστεί για κάποιο διάστημα μέσω της εφαρμογής των πολιτικών κόστος - συγκράτησης. Αυτές οι πολιτικές ενέργησαν ουσιαστικά μέσω της μετριοπάθειας αμοιβών, των ελέγχων τιμών και της αναβολής της επένδυσης στην περίπτωση της υγειονομικής περίθαλψης. Οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, που στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες αυξάνονταν αισθητά ,για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, έχουν επηρεαστεί από την πρόσφατη οικονομική κρίση. Αποτέλεσμα αυτής ,η σημαντική μείωση κρατικών δαπανών που στοχεύει στην ομαλοποίηση του δημοσιονομικού ζητήματος. Κρίθηκε επομένως αναγκαία η διερεύνηση του φαινομένου αυτού και η καταγραφή των επιπτώσεων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσίευσαν τα απαραίτητα στοιχεία. Πρώτο βήμα είναι η περιγραφή και η μελέτη όλων των επιμέρους δεικτών ,οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να έχουμε μία σαφή εικόνα. Αντικείμενο της εργασίας αυτής επομένως ,είναι η διαχρονική εξάρτηση που προκύπτει μεταξύ των δαπανών υγείας (HCE) και του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Δαπάνες, Δημόσιες
Οικονομική κρίση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.