Τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) στις σύγχρονες επιχειρήσεις = ERP(Enterprise Resource Planning) systems in modern business

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) στις σύγχρονες επιχειρήσεις = ERP(Enterprise Resource Planning) systems in modern business

Δάσσιος, Χρήστος

Στην συγκεκριμένη εργασία θα παρακολουθήσουμε λεπτομερώς τα τμήματα που καλύπτει ένα ERP σύστημα, καθώς και όλους αυτούς τους κινδύνους που εγκυμονεί η επιχείρηση ώστε να καταφέρει την επιτυχημένη εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων. Γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή από τα πρώτα συστήματα της μηχανογράφησης ως και τα σημερινά συστήματα ERP, δίνεται ο ορισμός και ο στόχος των συστημάτων ERP, καθώς και οι λόγοι χρησιμοποίησης του καταλληλότερου συστήματος από τις επιχειρήσεις. Αναφέρονται τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τα οικονομικά οφέλη που επιφέρουν τα συστήματα ERP στις επιχειρήσεις, αλλά και το κόστος εγκατάστασης ενός συστήματος. Δίνονται οι τρόποι επιλογής, υλοποίησης και λειτουργίας ενός συστήματος ERP, καθώς και τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης της εγκατάστασης ενός συστήματος ERP. Γίνεται μια παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος Altec Xline ERP και μια ανάλυση εφαρμογής του συστήματος Altec Xline ERP σε μικρομεσαία επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.