Ηλεκτρονικό εμπόριο: το νομικό πλαίσιο ρύθμισης των προβλημάτων των διασυνοριακών συναλλαγών, που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ηλεκτρονικό εμπόριο: το νομικό πλαίσιο ρύθμισης των προβλημάτων των διασυνοριακών συναλλαγών, που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου

Δούμας, Ανδρέας

H έννοια του «ηλεκτρονικού εμπορίου» εννοείται με ευρυ τροπο. Συμπεριλαμβάνει συναλλαγές που αφορούν αγαθά και υπηρεσίες και εκτελούνται από απόσταση, δηλ. χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία των συναλλασσομένων στον ίδιο χώρο. Στην έννοια αυτή συμπεριλαμβάνονται επίσης α) συναλλαγές που πραγματοποιούνται από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα με τη χρήση «κλειστών δικτύων» καθώς και β) δραστηριότητες που υποστηρίζονται τεχνικά από άλλη υποδομή από αυτή του Διαδικτύου, όπως π.χ. αυτές που βασίζονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο βασίζεται στην ηλεκτρονική επεξεργασία και μεταφορά δεδομένων (κείμενο, ήχο, εικόνα κλπ.). Μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η ηλεκτρονική εμπορία αγαθών και υπηρεσιών, οι ηλεκτρονικές αγοραπωλησίες μετοχών, οι ηλεκτρονικές φορτωτικές, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, το καταναλωτικό μάρκετινγκ, κλπ. H εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου θέτει μια σειρά από νομικά ζητήματα, κυρίως όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά και άλλα θέματα όπως είναι η διαφήμιση στο διαδίκτυο, τα domainnames, η προστασία προσωπικών δεδομένων κ.α.), τα οποία μάλιστα αφορούν σχεδόν όλους τους κλάδους του δικαίο

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.