Αμερικάνικη χρηματιστηριακή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αμερικάνικη χρηματιστηριακή αγορά

Μακρυγιάννης, Κωνσταντίνος

Η εργασία έχει ως σκοπό την μελέτη της αμερικάνικης χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία εξετάζεται από της εμφάνισή της μέχρι σήμερα. Έμφαση δίνεται στα χρηματιστήρια που συμμετέχουν σε αυτή και στους χρηματιστηριακούς δείκτες, η οποία είναι απαραίτητη για την κατανόηση της σύγχρονης μορφής και λειτουργία της. Η συγκεκριμένη αγορά διαδραματίζει έναν εξέχοντα ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Αναμφισβήτητα επηρεάζει εκτός από την αμερικανική οικονομία, τις οικονομίες άλλων κρατών. Αναφέρεται ουσιαστικά η ιστορία των χρηματαγορών, ενώ παρουσιάζονται όλα τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ. Γίνεται περισσότερο μια περιγραφή της χρηματιστηριακής αγοράς της Αμερικής. Επίσης εξετάζεται πιο ουσιαστικά η οργανωμένη χρηματαγορά. Εξετάζεται το πώς μπορεί να εισηχθεί μια εταιρεία στο χρηματιστήριο, τι είναι οι χρηματιστηριακοί δείκτες και πώς με αυτό το εργαλείο αναλύεται η πορεία μιας μετοχής και της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από αυτή, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την τιμή της και, τέλος, παρατίθενται τα παραδείγματα τριών εταιρειών που διαπραγματεύονται τις μετοχές τους στα αμερικάνικα χρηματιστήρια, εδώ και δεκαετίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.