Το αιγοπρόβειο γάλα: χημική σύσταση, φυσικοχημικές ιδιότητες και παράγωγα προϊόντα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Το αιγοπρόβειο γάλα: χημική σύσταση, φυσικοχημικές ιδιότητες και παράγωγα προϊόντα

Τσερκέζης, Στέφανος

Η εργασία ουσιαστικά χωρίζεται σε τρεις επιμέρους θεματολογίες, εκ των οποίων η πρώτη αφορά την χημική σύσταση του γάλακτος, η δεύτερη τις φυσικοχημικές του ιδιότητες και τέλος τα παραγόμενα προϊόντα από τη χρήση του αιγοπρόβειου γάλακτος. Στην αρχή της εργασίας παρατίθενται κάποια ιστορικά στοιχεία καθώς και ορισμοί το γάλακτος. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η χημική σύσταση του αιγοπρόβειου γάλακτος οπού θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα θρεπτικά συστατικά του γάλακτος καθώς επίσης την θρεπτική αξία των παραγόμενων προϊόντων και την επίδραση των τεχνολογικών παραγόντων στην παραγωγική διαδικασία. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι φυσικοχημικές ιδιότητες του αιγοπρόβειου γάλακτος οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του ζώου και επηρεάζονται σημαντικά από τα τοπικιστικά χαρακτηριστικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιγοπρόβατα - Διατροφή και ζωοτροφές
Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.