Οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στον τραπεζικό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στον τραπεζικό τομέα

Ρέλκα, Μαγδαληνή
Μακαντάση, Μαρία

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις φάσεις από τις οποίες περνά η Οικονομία, εστιάζοντας στη φάση της οικονομικής ύφεσης, του φαινομένου που βιώνουμε έντονα στις μέρες μας, καθώς και των επιπτώσεών της στον τραπεζικό τομέα. Θα μιλήσουμε για τις φάσεις του Οικονομικού Κύκλου, επικεντρώνοντας την προσοχή μας στο στάδιο της ύφεσης. Έπειτα, θα προχωρήσουμε με την παρουσίαση των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης εξειδικεύοντας την ανάλυσή μας στον τραπεζικό τομέα. Μετά παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα από το εξωτερικό, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο, το τέταρτο, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των αριθμοδεικτών της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ συγκρίνοντας τα οικονομικά της μεγέθη πριν το ξέσπασμα της βαθιάς οικονομικής κρίσης των ημερών μας και μετά το ξέσπασμα της κρίσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.