Πολυεθνικές εταιρίες: μία σύγχρονη πραγματικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Πολυεθνικές εταιρίες: μία σύγχρονη πραγματικότητα

Δάκου, Ανθή

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει στον αναγνώστη την έννοια και τις κυριότερες στρατηγικές διεθνούς επέκτασης μιας επιχείρησης. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά μιας πολυεθνικής επιχείρησης , οι τρόποι διεθνοποίησής της καθώς και οι ωφέλειες από αυτού του είδους την επιχειρηματική δραστηριότητα. Δίνεται στον αναγνώστη η ευκαιρία να κατανοήσει την έννοια της Πολυεθνικής καθώς και τις μορφές που μπορεί να έχει παραθέτοντας παράλληλα την ιστορική αναδρομή, την οργανωτική δομή τους, τις στρατηγικές διεθνοποίησης καθώς και τη γεωγραφία των εταιρειών αυτών. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, τα είδη τους και οι επιδράσεις της προσέλκυσης αυτών των επενδύσεων για τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες καθώς και η κλαδική κατανομή αυτών. Παρουσιάζονται οι θεωρίες της διεθνοποίησης του εμπορίου, αναλύονται με παραδείγματα οι στρατηγικές παραγωγής των πολυεθνικών επιχειρήσεων αλλά και οι στρατηγικές έρευνας και ανάπτυξης τους. Τέλος γίνεται η παρουσίαση μιας μελέτης περίπτωσης, της εταιρείας ΤΙΤΑΝ, όπου παρουσιάζεται η διαχρονική διαδρομή διεθνοποίησής και καθιέρωσής της ως έναν όμιλο με κυρίαρχη θέση όχι μόνο στην εγχώρια αγορά αλλά και στη διεθνή.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.