Η λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς και η αναγκαιότητα του κρατικού παρεμβατισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς και η αναγκαιότητα του κρατικού παρεμβατισμού

Μιχελάκης, Μάριος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του μηχανισμού της αγοράς, η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της κάθε μορφής αγοράς καθώς και η μελέτη της κρατικού παρεμβατισμού που είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική αποτελεσματικότητα στην αγορά. Θα αναφερθούμε γενικά περί της αγοράς όπως το τη εστί αγορά, ποια είναι τα τρία οικονομικά προβλήματα που καλούνται να λύσουν οι αγορές και πως τα λύνουν. Θα μιλήσουμε για πως επιτυγχάνεται η οικονομική αποτελεσματικότητα στις διάφορες μορφές αγοράς όπως το μονοπώλιο, το ολιγοπώλιο και ο πλήρης ανταγωνισμός. Επίσης θα αναφερθούμε γενικά στον ρόλο του κράτους καθώς και στους λόγους που επιβάλλουν την αναγκαιότητα του κρατικού παρεμβατισμού. Τέλος, θα μιλήσουμε για τους τρόπους με τους οποίους παρεμβαίνει το κράτος στην αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανταγωνισμός
Κρατικός παρεμβατισμός
Μονοπώλια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.