Δάνεια τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: η ελληνική πραγματικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Δάνεια τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: η ελληνική πραγματικότητα

Πετρίδης, Ιωάννης
Παπαδήμας, Παναγιώτης
Χαροκόπος, Δημήτρης

Η εργασία ασχολείται με τα τραπεζικά δάνεια. Κατά τα τελευταία έτη, τα τραπεζικά δάνεια προς τα νοικοκυριά αυξήθηκαν με πολύ υψηλό ρυθμό (κοντά στο 30%) και διευρύνθηκε σημαντικά η διείσδυση των τραπεζών στον τομέα αυτό της οικονομίας. Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν παράλληλα τις ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο υπερδανεισμού των νοικοκυριών και με το ύψος του πιστωτικού κινδύνου που έχουν αναλάβει οι τράπεζες, αν και το υπόλοιπο των τραπεζικών δανείων προς τα νοικοκυριά ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει στην Ελλάδα, παρά τη σημαντική αύξησή του κατά την πιο πάνω περίοδο, σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι κατά μέσον όρο στη ζώνη του ευρώ. Η πλέον διαδεδομένη κατηγορία δανεισμού είναι μέσω πιστωτικών καρτών. Το 54,4% των νοικοκυριών με κάποιο δάνειο έχει οφειλές από πιστωτικές κάρτες. Η αυξημένη χρήση των πιστωτικών καρτών στις πληρωμές και η ευκολία προσφυγής σε αυτού του είδους τα δάνεια, μέσα στα όρια που θέτει η κάθε κάρτα, εξηγούν την ευρεία διάδοσή τους, παρά το γεγονός ότι τα επιτόκια που εφαρμόζουν οι τράπεζες στα εν λόγω δάνεια είναι τα υψηλότερα από όλες τις κατηγορίες δανείων. Η δεύτερη πιο διαδεδομένη κατηγορία δανείων είναι τα δάνεια σχετικά με την κατοικία (37,3%), ακολουθούμενα από τα μη ενυπόθηκα τραπεζικά δάνεια (28,9%, αφορούν κυρίως προσωπικά δάνεια και δάνεια έναντι δικαιολογητικών). Τα ποσοστά των νοικοκυριών κατά κατηγορία δανείου δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς αν το δείγμα περιοριστεί στα μέλη των νοικοκυριών με ηλικία 25+ Από τη σύγκριση όμως των δύο κατανομών (2005: 18+ και 25+) διαφαίνεται ότι τα δάνεια των μελών των νοικοκυριών με ηλικία από 18 έως και 24 έτη αφορούν σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι τα μέλη των νοικοκυριών με ηλικία 25+ δάνεια για την αγορά αυτοκινήτου και λιγότερο στεγαστικά δάνεια.

Thesis
NonPeerReviewed

Τραπεζικά δάνεια
Δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.