Νέες τεχνικές και τεχνολογίες στην υπηρεσία της ελεγκτικής επιστήμης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Νέες τεχνικές και τεχνολογίες στην υπηρεσία της ελεγκτικής επιστήμης

Καλδάρας, Αθανάσιος

Η παρούσα εργασία, πραγματεύεται το θέμα των νέων τεχνολογιών και τεχνικών στην ελεγκτική επιστήμη. Έτσι, στοχεύεται μέσω της ανάλυσης του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου να εξεταστεί τόσο το περιεχόμενο της ελεγκτικής επιστήμης και παραδοσιακών τεχνολογιών και τεχνικών ελέγχου, όσο και των πιο σύγχρονων μορφών τους στα σημερινά επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Ο έλεγχος γίνεται διαρκώς ένα από τα σημαντικότερα κι αναπόσπαστα μέρη των επιχειρησιακών λειτουργιών, οποιασδήποτε μορφής. Έτσι, ακόμα κι όταν μια οικονομική μονάδα δεν είναι υποχρεωμένη για τη διεξαγωγή τόσο εσωτερικού όσο κι εξωτερικού ελέγχου, είναι εντούτοις αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας τόσο για τη βιωσιμότητά της (εσωτερικός έλεγχος) όσο και για την αξιοπιστία που προβάλλει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εξωτερικός έλεγχος). Κατ' επέκταση, η συμβολή της εργασίας αυτής εστιάζεται σε αυτό ακριβώς το σημείο. Θα γίνει λεπτομερής εξέταση των διαδικασιών και τεχνικών που ακολουθούνται στα διάφορα περιβάλλοντα ελέγχου, τόσο από τη σκοπιά του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ελέγχου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με σκοπό την παρουσίαση του θέματος της εργασίας, αυτή θα δομηθεί σε επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, θα επιχειρηθεί να δοθεί το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο πίσω από την ελεγκτική ως επιστήμη. Για την ομαλότερη μετάβαση του αναγνώστη στο θέμα της εργασίας θεωρήθηκε σκόπιμο να παρατεθεί η έννοια και ο ορισμός της ελεγκτικής επιστήμης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.