Η Κεντρική Τράπεζα και η οικονομία της Κύπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η Κεντρική Τράπεζα και η οικονομία της Κύπρου

Διόφαντος, Ναθαναήλ

Η μελέτη εστιάζεται στην Κέντρικη τράπεζα και την οικονομία της Κύπρου που μας δείχνει τις διεθνεις και εθνικεςεξελιξεις της Κεντρικής τράπεζας Κύπρου και της εργσίες αυτής. Γίνεται μια περιγραφή της κατάστασης της Κύπρου σχετικά με την οικονόμια. Με διάφορες στατιστικές έρευνες παρουσιάζεται το κλίμα που επικρατεί στον επιχειρησιακό κόσμο της Κύπρου. Αναφέρει αναλυτίκα τις διεθνείς και εθνικές εξελίξεις της κεντρικής τράπεζας Κύπρου. Θα δούμε τα πρώτα σημάδια βελτίωσης του οικονομικού κλίματος στις χρηματαγορές , τι αποφάσεις λήφθησαν σε διεθνές επίπεδο που αφορούν καινοτομίες στην εποπτεία των χρηματοοικονομικών ιδριμάτων ,τις καταθεσεις από εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρίσεις. Παρουσιάζονται οι εργασίες της Κέντρικης τράπεζας της Κύπρουόπος η ρύθμιση και εποπτεία του τραπεζικού τομέα , η διασφάλιση χρημάτοοικονομικης σταθερότητας ,η έκδοση τράπεζογραμματιων και κερμάτων ευρώ , τις χρημάτοοικονομικες δραστηριότητες , την διαχίιριση δημόσιου χρέους την οικονομική έρευνα και τις συναφείς δραστηριότητες , την στατιστική ,την πληροφορική το ανθρώπινο δυναμικό, οργάνωση και μεθόδοι αυτού και τέλος τις εγκαταστ΄σσεις και την ασφάλεια.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.