Ανοικτή και εξ' αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση νέων τεχνολογιών: σχεδιασμός εκπαιδευτικής ιστοσελίδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανοικτή και εξ' αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση νέων τεχνολογιών: σχεδιασμός εκπαιδευτικής ιστοσελίδας

Καραμπιτοπούλου, Πασχαλίνα
Γιαννόπουλος, Παντελής

Μια σύγχρονη σχετικά μέθοδος εκπαίδευσης ειδικά στην Ελλάδα είναι η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός εκπαιδευτικής ιστοσελίδας σε ένα πλαίσιο εξ αποστάσεως μάθησης, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη να δοκιμάζει τις γνώσεις του σε διάφορα τεστ αξιολόγησης. Σχεδιάζεται και δημιουργείται λοιπόν μια εκπαιδευτική ιστοσελίδα με την βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού C#, γίνεται χρήση της HTML και φυσικά χωρίς τις βάσεις δεδομένων δεν θα μπορούσε να υφίσταται η συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα με την βοήθεια του Microsoft Visual Studio Express for Web 2012 και χρησιμοποιώντας πολλές από τις δυνατότητές του, δημιουργήθηκε ένα φιλικό περιβάλλον για τον σπουδαστή - χρήστη. Όσον αφορά τις Βάσεις Δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν, δημιουργήθηκαν μέσω της Microsoft Access 2007 (Βάση Δεδομένων για το τεστ αξιολόγησης) και μέσω SQL Server (Βάση Δεδομένων για τους εγγεγραμμένους χρήστες).

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.