Διασφάλιση ποιότητας και διαχειριστική επάρκεια Ο.Τ.Α.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διασφάλιση ποιότητας και διαχειριστική επάρκεια Ο.Τ.Α.

Λέκας, Παναγιώτης

Οι ταχύτατες μεταβολές που συντελούνται στην εποχή μας, διαμορφώνουν νέες συνθήκες στη ζωή, την ανάπτυξη και την προοπτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι τοπικές κοινωνίες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται σήμερα, μπορούν να επιδιώξουν και να πετύχουν την πολύπλευρη ενδυνάμωσή τους. Να αποτελέσουν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές οντότητες και να θεμελιώσουν τις προϋποθέσεις για μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής των πολιτών τους. Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού στην ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τον ρόλο των Ο.Τ.Α. στην τοπική ανάπτυξη μέσω της νέας πραγματικότητας, της σύνταξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που αποτελούν ολοκληρωμένα σχέδια προγραμματισμού με σκοπό την τοπική και εσωτερική ανάπτυξη των Δήμων, εισάγοντας νέες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης των δημοτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των παραπάνω προβληματικών, εντάχθηκε και η παρούσα μελέτη, επιχειρώντας να διερευνήσει τον ειδικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης στην άσκηση τοπικής πολιτικής και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσα από το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διασφάλιση ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.