Οδηγός εκπόνησης επιστημονικών εργασιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οδηγός εκπόνησης επιστημονικών εργασιών

Λιαχοπούλου, Αλεξάνδρα

Η παρούσα εργασία αποτελείτε από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει τις διαδικασίες που πρέπει να κάνει ο φοιτητής ώστε να ξεκινήσει την συγγραφή της πτυχιακής του εργασίας. Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει γενικές οδηγίες για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει αναλυτικές οδηγίες για την δομή και την συγγραφή της πτυχιακής εργασίας. Τέλος το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τη δημιουργία ενός πρότυπου έγγραφου πτυχιακής εργασίας (Template) και τα βήματα που ακολουθούνται για την δημιουργία μιας πτυχιακής εργασίας σε Microsoft Word και σε Open Office.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.