Μελέτη περίπτωσης: ερωτηματολόγιο με θέμα τα πληροφοριακά συστήματα υγείας απαντημένο από ιατρούς και φαρμακοποιούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μελέτη περίπτωσης: ερωτηματολόγιο με θέμα τα πληροφοριακά συστήματα υγείας απαντημένο από ιατρούς και φαρμακοποιούς

Μπαμπούκα, Χρυσούλα
Λιβανάκη, Χρυσή

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην διευκόλυνση της ζωής των ανθρώπων αλλά και των οργανισμών. Πλέον οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στην εργασία του. Η ανάγκη για γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία οδήγησε στην δημιουργία Πληροφοριακών Συστημάτων, τα οποία αξιοποιούν διάφορες πηγές πληροφορίας και διαχειρίζονται τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν με κύρια συστατικά τους ανθρώπους, το υλικό, το λογισμικό και τις διαδικασίες. Οι οργανισμοί έχουν επωφεληθεί ιδιαίτερα από τα Πληροφοριακά Συστήματα εφόσον αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την ευελιξία τους. Στην εργασία αυτή θα γίνει αναφορά στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας καθώς και με τους διάφορους τομείς που τα απαρτίζουν. Αρχικά στόχος είναι να γίνει κατανοητός ο ρόλος τους και η σημαντικότητα τους τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους υπεύθυνους της υγείας. Δεύτερον, θα γίνει αναφορά στον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο και στον τρόπο λειτουργίας του, καθώς και στα υποσυστήματα των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας. Τέλος, θα υπάρχει ένα Ερωτηματολόγιο 25 ερωτήσεων, που αφορούν την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση αλλά και γενικά την Τεχνολογία Υγείας, το οποίο έχει απαντηθεί από φαρμακοποιούς και γιατρούς. Μαζί με τις ερωτήσεις και τα αποτελέσματα θα υπάρχει στατιστική απεικόνιση των αποτελεσμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)
Τηλεϊατρική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.