Εφαρμογές του ολοκληρωμένου συστήματος επιχειρησιακών πόρων SAP

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εφαρμογές του ολοκληρωμένου συστήματος επιχειρησιακών πόρων SAP

Χατζητριανταφύλλου, Αργυρώ

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την έννοια του SAP , καθώς και τις εφαρμογές του. Για να το επιτύχουμε αυτό, πριν ξεκινήσουμε το θέμα μας , θα κάνουμε μια αναφορά στα Erp συστήματα. Αυτό έχει ως σκοπό να μάθουμε - ή να θυμηθούμε – τι είναι, πως λειτουργεί και τι σκοπούς εξυπηρετεί, ένα τέτοιο σύστημα. Έπειτα, θα συνεχίσουμε με το SAP. Θα διερευνήσουμε αρχικά τι είναι , πως δημιουργήθηκε και από ποιους, ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας του και άλλα παρόμοια ερωτήματα, που θα μας διευκολύνουν στην κατανόηση του. Επόμενος στόχος της έρευνας αυτής είναι η καταγραφή των modules που διαθέτει , ποια από αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως και ποιες είναι οι λειτουργίες τους. Επίσης, ποια είναι τα τμήματα σε μια επιχείρηση, που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το SAP. Τελευταίος σταθμός σε αυτή τη πτυχιακή εργασία είναι ένα πραγματικό “case study” που επιλέξαμε και αφορά το SAP στην ΕΠΑ Αττικής. Αυτό έγινε γιατί πιστεύουμε ότι ένα ζωντανό παράδειγμα βοηθά πάντα στην αφομοίωση της θεωρίας που έχει προηγηθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Πληροφορική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.