Πληροφοριακά συστήματα υγείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Πληροφοριακά συστήματα υγείας

Βεϊδαμενίδης, Γεώργιος
Θεοδώρου, Κωνσταντίνος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει θέματα που αφορούν τα πληροφοριακά συστήματα υγείας καθώς και εφαρμογές πληροφορικής στον τομέα αυτό. Κύριος στόχος είναι ο αναγνώστης να κατανοήσει την έννοια των πληροφοριακών συστημάτων και ειδικότερα των πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της υγείας. Αρχικά αναφέρονται κάποιες βασικές εισαγωγικές έννοιες όπως τι είναι σύστημα, τι είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, τα ειδή πληροφοριακών συστημάτων καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους. Στη συνέχεια αναλύεται η ευρεία έννοια των πληροφοριακών συστημάτων υγείας. Δίνεται ο ορισμός των πληροφοριακών συστημάτων υγείας και τι περιέχουν τα συγκεκριμένα συστήματα. Παρουσιάζονται οι τύποι των πληροφοριακών συστημάτων υγείας καθώς επίσης και τι πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από αυτά.Κατόπιν αναφέρονται τα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείου. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα υποσυστήματα και οι εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείου και ο τρόπος με τον όποιο σχεδιάζεται ένα πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου και τέλος η αναγκαιότητα αυτών των συστημάτων. Τέλος παρουσιάζονται οι εφαρμογές της τηλεϊατρικής στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών και οι αρχές για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων υγείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Υπηρεσίες υγείας
Τηλεϊατρική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.