Δημιουργία ιστοσελίδας με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2010 (EL)
Δημιουργία ιστοσελίδας με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Γαβαλά, Ειρήνη

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων που μας δίνει η τεχνολογία του διαδικτύου (internet) προς όφελος είτε ψυχαγωγικό είτε παιδαγωγικό. Συγκεκριμένα στόχος είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Μέσα από την ιστοσελίδα αυτή ο χρήστης καλείται να απαντήσει σε ένα πλήθος ερωτήσεων και στην συνέχεια θα εμφανίζονται τα αποτελέσματά του. Συγκεκριμένα, θα εμφανίζεται ένα ποσοστό επιτυχίας και οι σωστές απαντήσεις των ερωτήσεων που απάντησε λάθος. Επίσης στην ιστοσελίδα υπάρχουν 2 σύνδεσμοι που οδηγούν ο ένας στην αρχική σελίδα, η οποία και περιέχει τις ερωτήσεις, και ο άλλος σε μια σελίδα με τις πληροφορίες μου. Η ιστοσελίδα υλοποιήθηκε σε λειτουργικό περιβάλλον windows 7 με τη χρήση των γλωσσών προγραμματισμού html και JavaScript και των εργαλείων που προσφέρει η τεχνολογία css. Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας έγινε με τη βοήθεια του Adobe Photoshop CS5. Η ιστοσελίδα δοκιμάστηκε στους web server: Internet Explorer 7, Google Chrome και Mozilla Firefox 4 με επιτυχία

Thesis
NonPeerReviewed

Ερωτηματολόγιο
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.