Κατασκευή τοποθεσίας ηλεκτρονικού καταστήματος με χρήση HTML, PHP, MySQL

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Κατασκευή τοποθεσίας ηλεκτρονικού καταστήματος με χρήση HTML, PHP, MySQL

Γουργιώτη, Ελένη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «κατασκευή τοποθεσίας ηλεκτρονικού καταστήματος με χρήση HTML-PHP-MySQL» ασχολείται με την μελέτη, ανάλυση και κατασκευή ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop). Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων, οι οποίες θα προσφέρουν όλες τις απαραίτητες λειτουργίες και ευκολίες τόσο για τον επισκέπτη της ιστοσελίδας όσο και για τον ιδιοκτήτη-διαχειριστή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν από την αρχή η χρήση εργαλείων λογισμικού “ανοικτού κώδικα”. Το βασικό λογισμικό πάνω με το οποίο σχεδιάστικε η ιστοσελίδα είναι: η γλώσσα “PHP” στην οποία γράφτηκε ο κώδικας, η γλώσσα ‘‘Html’’ σύμφωνα με την οποία σχεδιάστηκε κάθε ιστοσελίδα καθώς και το σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων “MySQL” για την διαχείριση των δεδομένων και των πληροφοριών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της τοποθεσίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Βάσεις δεδομένων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.